Přihlásit se  \/ 
x
x
Registrovat  \/ 
x

Ablace endometria, tedy destrukce děložní sliznice, je poměrně novou metodou, která řeší abnormální děložní krvácení. Je vhodná pro ženy, které si již nepřejí otěhotnět, avšak rozhodně není antikoncepční metodou.

Výkon se provádí ambulantně a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. O ablaci endometria jsme si povídali s vedoucím oddělení G5 Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze prof. MUDr. Davidem Kuželem, CSc.

Pane profesore, jaké jsou indikace ablace endometria? Pro koho je tento výkon vhodný a pro koho nikoliv?

Ablace endometria je indikována u žen s nepravidelným, zvláště dysfunkčním děložním krvácením, tedy krvácením způsobeným hormonální nerovnováhou, které nejsou schopné nebo ochotné tolerovat tradiční formy terapie, tedy terapii hormonální.

Nepravidelné děložní krvácení je možné rozdělit na dysfunkční (krvácení způsobené hormonální nerovnováhou), při kterém nenacházíme morfologickou patologii v pánvi při vyloučení medikamentózních příčin krvácení (krvácení způsobené podáváním léků) a většinou se manifestuje jako vymizení ovulace, a abnormální, při kterém morfologickou patologii (například polyp sliznice děložní nebo děložní myom) v pánvi nacházíme.

Někteří autoři však zahrnují k ablaci endometria i případy, u kterých je při abnormálním děložním krvácení (AUB) resekována s endomyometriem (sliznicí děložní a svalovinou děložní) i benigní děložní patologie (například polyp sliznice děložní nebo děložní myom).

Normální menstruační cyklus je charakterizován svojí délkou (28 +/- 7 dnů), délkou krvácení (4 +/- 2 dny) a krevní ztrátou (40 +/- 20 ml / den). Nepravidelné děložní krvácení je charakterizováno změnou v jednom nebo více z těchto tří parametrů.

Relativní (částečná) kontraindikace ablace endometria podle autorů provádějících ablaci endometria pouze při dysfunkčním děložním krvácení jsou zvětšená děloha (délka dutiny děložní více než 12 cm - normálně je 8 cm), hyperplazie endometria (nadměrná výška sliznice děložní s nepříznivými změnami struktury endometria), dysmenorea, chronická pánevní bolest, premenstruační syndrom nebo děložní prolaps.

Absolutní kontraindikace k ablaci endometria jsou (pre)malignity genitálního traktu (hrdlo, děloha, vejcovody, ovaria) (změny, které mohou vyústit v rakovinu dělohy, vejcovodů a vaječníků), ženy chtějící zachovat plodnost, intrauterinní gravidita, ženy očekávající amenoreu jako výsledek operace (tedy očekávání, že krvácení zcela vymizí) a akutní pánevní zánět.

Ablace endometria nesmí být nabízena pacientkám, které chtějí zachovat fertilitu (chtějí otěhotnět), a nesmít být prováděna za účelem kontracepce (antikoncepce).

Jaké má ablace endometria výhody oproti jiným řešením (např. kyretáž, hormony)?

Chirurgická terapie dysfunkčního děložního krvácení zahrnuje kyretáž, ablaci endometria a hysterektomii (odstranění dělohy). Kyretáž dutiny děložní je v terapii nepravidelného děložního krvácení metodou dočasnou a falešně negativní, kterou lze doporučit pouze jako akutní, život zachraňující výkon. Ablace endometria je technika minimálně invazivní, dělohu zachovávající, obecně s výše než 90% spokojeností žen s výkonem. Hysterektomie je potom je výkonem definitivně řešícím děložní patologii s nevýhodami především ztráty orgánu, poměrně vysokou morbiditou (nemocností) a mortalitou (úmrtností) a vysokými náklady na terapii. Ablace endometria zahrnuje výkony první a druhé generace, které jsou většinou nehysteroskopické a někdy jsou nazývány výkony globálními.

Jde o způsob sterilizace? Může se žena spolehnout, že vejce už nezahnízdí?

Ablace endometria není metodou sterilizace. V předoperačním pohovoru s pacientkou musí být zmíněna a dokumentována vhodnost sterilizace nebo jiné metody antikoncepce vzhledem k popsaným případům intrauterinních (nitroděložních) a ektopických (mimoděložních) gravidit po ablacích endometria.

Snižuje tento zákrok riziko karcinomu endometria?

Ablace endometria nesnižuje riziko karcinomu endometria, protože malé okrsky sliznice děložní zůstávají v dutině děložní i u žen, které po výkonu vůbec nekrvácejí. Časná diagnostika karcinomu endometria může být ztížena při pooperačních srůstech v dutině děložní, které zamezují odtoku krve z dělohy.

Jak se zákrok provádí? Jak dlouho výkon trvá?

Principem ablace endometria je destrukce bazální vrstvy endometria s vytvořením arteficiálního Ashermanova syndromu (srůstů v děloze).
Rozlišují se 2 základní skupiny technik ablace endometria.
Techniky ablace endometria 1. generace zahrnují destrukci endometria Nd:YAG laserem, resekci endomyometria (sliznice a svaloviny děložní) vysokofrekvenční kličkou, jeho koagulaci kuličkou nebo válečkem a jsou charakterizovány nutností výuky s ovládnutím techniky výkonu, nutností dilatace hrdla děložního a tím i anestézie.
Techniky ablace endometria 2. generace jsou ve srovnání s ablacemi endometria 1. generace charakterizovány především lehčí výukou, menší operační náročností a menším počtem a závažností perioperačních komplikací. Do druhé generace technologií ablací endometria řadíme destrukci endometria balóny s horkou kapalinou (ThermaChoice I, II, III, Cavaterm a Cavaterm plus, Thermablate), přímou aplikaci horké kapaliny na sliznici děložní (HydroThermAblation), destrukci endometria (sliznice děložní) chladem (Cryoablation [Her Option]), destrukci endometria (sliznice děložní) mikrovlnami (Microwave endometrial ablation) nebo odporem tkáně kontrolovanou destrukci endometria (sliznice děložní)  koagulací (Impedance controlled ablation [NovaSure]). Tyto techniky nazývané též jako globální technologie ablace endometria jsou definovány jako automatizovaná destrukce endometria (sliznice děložní)  ze zdroje energie bez užití operační hysteroskopie. Jsou dvě vyjímky z tohoto pravidla: HydroThermAblation (HTA) může být provedena pod hysteroskopickým pozorováním a Microwave endometrial ablation je závislá na operatérovi.

Délka výkonu je v minutách, maximálně do 20-30 minut u technologií ablace endometria 1.generace.

Jaký je režim / rekonvalescence po výkonu?

Jedná se o ambulantní výkon, pacientka je přijata a propuštěna ve stejný den. Doba pracovní neschopnosti je 1-3 dny. Vzhledem k pohlavnímu styku je vhodné dodržet „šestinedělí“.

Jde o trvalý efekt nebo může endometrium zase dorůst a silné krvácení se ženě vrátí?

Za úspěšný výkon považujeme takový, po kterém žena nekrvácí vůbec (amenorea), zakrvácí slabě v termínu menses (hypomenorea, pravidelné špinění) nebo krvácí pravidelně v síle normálních menses (eumenorea). Z tohoto pohledu můžeme předpokládat úspěšnost metody přibližně v 85%. Asi v 15% případů tedy výkon v regulaci nepravidelného krvácení není úspěšný.

Kolik ablací endometria ročně na klinice U Apolináře provedete? Je zákrok plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění?

Za rok provedeme na klinice asi 30 ablací endometria. Výkon je plně hrazen z veřejného pojištění.

Jsou o této možnosti gynekologové v ambulanci dostatečně informováni? Je tato varianta doporučována tam, kde by doporučována být měla?

Ambulantní gynekologové o této variantě léčby informováni jsou, většinou však před ablací endometria preferují nitroděložní zavedení systému s levonorgestrelem (Mirena, Jaydess) nebo hysterektomii.

prof. MUDr. David Kužel, CSc.

prof. MUDr. David Kužel, CSc.

prof. MUDr. David Kužel, CSc. je vedoucí úseku gynekologické endoskopie a zástupce přednosty kliniky pro gynekologii na pražské gynekologicko-porodnické klinice U Apolináře. Ve svých vědeckých pracích se věnuje gynekologické endoskopii, je autorem monografie "Gynekologická endoskopie" (Galén, 1994). Přednáší v České republice i v zahraničí, vyučuje a publikuje. Je členem Správní rady Nadačního fondu APOLENA.

Další články k tématu

Menstruace a sport
Menstruace a sport Sport je droga, říká se. Ostatně psychologové tvrdí, že i na sport může vzniknout závislost. Mnoho sportovně aktivních žen se tedy nehodlá sportu vzdát ani v ob...
Nebojte se laparoskopie
Nebojte se laparoskopie Laparoskopie je lékařská vyšetřovací metoda, která umožňuje šetrné prohlédnutí dutiny břišní. Laparoskopie spadá do tzv. „minimálně invazivní chirurgie“ – pomoc...

Upozornění

Portál GYNWEB.cz obsahuje autorské články specialistů, rozhovory s nimi a také články vzniklé kompilací z veřejně dostupných zdrojů. Tyto články, jakožto rady v on-line poradně, v žádném případě nenahrazují konzultaci s lékařem, ani lékařskou péči. Všechny informace zde uvedené nejsou konkrétním návodem na léčbu a jsou pouze obecným informačním materiálem. Autoři článků ani provozovatel tohoto serveru nenesou odpovědnost za jakékoli nerespektování tohoto upozornění.
Přebírání obsahu je možné jen po písemném svolení majitele portálu GYNWEB.cz.
Tým portálu GYNWEB.cz

new gynweb

Adresa:
PHK MARKETING s.r.o.
Sokolovská 81/55
186 00 Praha 8
IČ 04024214

email: info@gynweb.cz

GYNWEB.cz je hlavním mediálním partnerem Nadačního fondu APOLENA. Nadační fond APOLENA podporuje moderní operační léčbu žen, které trpí závažnými gynekologickými onemocněními, a to na největším českém gynekologicko-endoskopickém pracovišti v Praze "U Apolináře".
Více na www.apolena.eu.